דף הביתמכתבי תודה

מכתבי תודה

שבט תשע"ב

"היה לי חבר היה לי אח"

למתנדבים היקרים, משען לחולה

אשרינו מה טוב חלקינו שזכינו לידידים טובים אנשי אמת וחסד

המהווים משענת ושמחה לאנשים החלשים

שבכל חג אתם באים לביה"ח ומחלקים כיבודים למען החולים

תודה לכם על שהבאתם לכבוד ט"ו בשבט פירות מתוקים מזימרת הארץ

וחילקתם אותם בפנים מאירות לכל מאושפזי בית החולים

כמה יפה ונאה היא ארץ ישראל בזכות מעשיכם.

עם טעם האילנות מתוק המוגש לחולים בנדיבות ובאהבה

אין ספק כי ריחם וטעמם הטוב ישארו איתם מן רב

ותוסיף רבות לרווחתם ותהא מרפא נשמתם.

ושוב תודה וברכה לכולכם ידידים יקרים

יהי רצון שתראו הצלחה בכל מעשיכם והמשך מבורך בעשיית מצוות למען חולי ישראל.

 בתודה ובברכה,

ריטה לוין הצוות והחולים                                            

לכבוד משען לחולה

השלום והברכה

ברצוננו להודות לכם מעמקא דליבא על החסד העצום שעשיתם עמנו בפרט ועם תושבי הצפון בכלל בעת שהיינו חיים במצב של מלחמה ומחוץ לבית.

תודה רבה על שדאגתם לנו לארוחות טעימות מזינות ומגוונות שהוגשו בטוב טעם ובשפע רב גם לשבת קודש ועד לבית כמו המן במדבר.

יהי רצון שתבורכו מפי עליון בכל מילי דמיטב שתזכו להמשיך לעשות חסד עם הבריות של ה' שישפיע עליכם ה' שפע גשמי ורוחני גם יחד!

שכל משאלות ליבכם, תגשמו לטובה ולברכה!!!

מעומק הלב,

משפחת דנינו

לכבוד אירגון החסד "משען לחולה"

השלום והברכה!

אנו מודים לכם בקרב לב על הסיוע לאב משפחתינו , על הסעה שארגנתם בעבורינו מבית חולים הדסה עין כרם לביתנו בערב חג השבועות בשעה כ"כ דחוקה ולחוצה.

ישלם ה' לכם פעלכם.

ויהי רצון שהקב"ה יצליח דרכיכם ובכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו וימלא כל משאלות לבכם לטובה ולברכה אמן.

מאחלים: סיני כהן ומשפחתו

כ"ג ניסן תשע"ב                                                                                                                            

לכבוד הרבנים החשובים שליט"א מנהלי ממלכת החסד משען לחולה.

שפתי לא אכלא מלהודות  להקב"ה על ששתלי צדיקים בכל דור ודור, וביחוד על טובתו שנתן בדורינו אנשי חסד המשכילים אל דל באופן נפלא כל כך כמו הארגון הנכבד שלכם. והאמת היא שראוי היה להודות לכם על עצם הנתינה בעין יפה בדרך מכובדת כל כך (עם תשלום סמלי למען לא יחושו המקבלים כמקבלי צדקה), ובצורה מסודרת ומאורגנת עם שעות נפרדות שלא תהא חלילה באה בעבירה. אך יותר מהכל ברצוני להודות לכם על איכות הפירות וירקות שניכר היה שמי שרכש אותם עמד על כך שיהיו באיכות מושלמת , כאחד שקונה לו לביתו ועומד על המקח לקבל את הטוב ביותר.

יה"ר שתשרה ברכה במעשה ידיכם, וממלכת החסד המפוארת שלכם על כל שלוחותיה המגוונות, ומשען היא לא רק לחולים אלא לכל מי שזקוק הוא לעזרא אכן תוסיף ותשגשג, ותזכו בנקל להמשיך ולעזור לכל הנזקקים לכך. כה לחי.

בכל כבוד הראוי

צ.א

עמוד 2 מתוך 2