דף הביתמכתבי תודהאגודת רפואה וחיים

אגודת רפואה וחיים

אייר תשס"ז

 לכבוד ידידינו הנכבדים שיחיו

רודפי צדקה וחסד באגודת "משען לחולה"

לידי מנהל החשוב הרב שמעיה שוורץ

שלום וברכה

ברגשות הומים באים אנו להודות לכם על תרומתכם הנדיבה למען ילדי ישראל c.p.  ותסמונת דאון .
להוקיר על התרומה הגדולה והחשובה בסיוע בהסעת הילדים ומתנדבות שהשתתפו בקייטנת השבת "יחד בתקווה" שהתקיימה בשבת קודש פר' אחרי מות קדושים אייר תשס"ז במלון גלי צאנז נתניה.

בתרומתכם אתם נעשים שותפים פעילים בכל שעות היממה בהושטת סיוע לחולה ולנזקק , לקשיש, למוגבל ולשבורי לב.

בזכות סיועכם לפעולות האגודה תבורכו מן השמים באושר ועושר נחת ובריאות וכל טוב, אך שון ושמחה ישמע במעונכם לעד וימלא כל משאלות לבכם לטובה.

קיץ בריא ושמח 

הנהלת האגודה הרב וויינבערג וכל הצוות.