דף הביתמכתבי תודה

מכתבי תודה

אייר תשס"ז

 לכבוד ידידינו הנכבדים שיחיו

רודפי צדקה וחסד באגודת "משען לחולה"

לידי מנהל החשוב הרב שמעיה שוורץ

שלום וברכה

ברגשות הומים באים אנו להודות לכם על תרומתכם הנדיבה למען ילדי ישראל c.p.  ותסמונת דאון .
להוקיר על התרומה הגדולה והחשובה בסיוע בהסעת הילדים ומתנדבות שהשתתפו בקייטנת השבת "יחד בתקווה" שהתקיימה בשבת קודש פר' אחרי מות קדושים אייר תשס"ז במלון גלי צאנז נתניה.

בתרומתכם אתם נעשים שותפים פעילים בכל שעות היממה בהושטת סיוע לחולה ולנזקק , לקשיש, למוגבל ולשבורי לב.

בזכות סיועכם לפעולות האגודה תבורכו מן השמים באושר ועושר נחת ובריאות וכל טוב, אך שון ושמחה ישמע במעונכם לעד וימלא כל משאלות לבכם לטובה.

קיץ בריא ושמח 

הנהלת האגודה הרב וויינבערג וכל הצוות.

ג' טבת תש"ע

אל: "משען לחולה"

רצינו להודות לכם על בואכם ביום שלישי כ"ח בכסליו נר רביעי של חנוכה.

ארגנתם לנו מסיבה מלאת אור ושמחה.

שימחתם את דיירי המעון בשירים וריקודים ובמגדנות בזכותכם הרגשנו את אוירת החג.

בתודה ובהוקרה רבה,

יעל זפל בשם דיירי ועובדי המעון.

לכבוד

משען לחולה

ג.נ.א.נ.

ברצוני להודות מקרב לב על תרומתכם להצלחת אירוע מפגש ילדים חולים בהמטו אונקולוגיה ומשפחותיהם עם אמנים וסדנת יצירה ביום רביעי ה-30 באוגוסט 2006 בבית חולים הדסה.

בטוחני שרגעים של שמחה ביום זה תורמים לחיזוק הנפש ולהצלחה של הטיפולים הקשים.

תרומתכם ועזרתכם המיוחדת הביאה להצלחת המרגש ועל כך תבורכו בברכת שנה טובה ובריאה.

 בתודה ובברכה,

פרופ' ראובן אור 

מנהל היחידה לטיפול יום ואימונותרפיה בסרטן.

יום שלישי י"א אב

לכבוד

אגודת ארגון משען לחולה

שלום וברכה

הנדון: המתנדבת הגב' הורביץ רבקה

הגב' הורביץ מתנדבת מטעמכם עובדת אצלינו בבית האבות כבר מספר שנים .
בסבר פנים יפות ומאירות וברוח אופטימית הוא סועדת נשים סיעודיות שאין ביכולתן לשרת את עצמן, בצורה נעימה ושקטה היא משקה , מאכילה, מטיילת, ומשוחחת עמן, וכך מצליחה להכניס מעט נחת ושמחה בשגרת יומן.

אנו מאחלים לה עוד הרבה שנים של התנדבות ונתינה עם בריאות ואושר יחד עם משפחתה ,
ולכם אגודת משען לחולה שלוחה ברכתנו לעוד שנים רבות של עשיה למען הקהילה.

בברכה

יפה שפילמן אחות ראשית

עמוד 1 מתוך 2