דף הביתחדש במשען לחולהחדשותמשען לחולה - פעילות מדהימות שהצלחנו לעזור משך חודש ניסן העעל"ט

פעילות מדהימות שהצלחנו לעזור משך חודש ניסן העעל"ט

משען לחולה ממלכת החסד בארה"ק
השיר והשבח לחי העולמים
שזכינו להיות
השליחים של עם ישראל בארה"ק במשך חודש ניסן שעעל"ט
 
בחלוקת חבילות בבתי חולים בערב לקראת פורים ופסח
 
חלוקת החסד קמחא דפסחא לכבוד חג הפסח העעל"ט
מעל 120 טון סחורה, מעל 30.000 איש זכו לשמחת חג אמיתי
 
בית התחוי מיוחד לפסח
מידי יום בימי חוה"מ זכו להנות בארוחה חמה בשרי מעל 400 נזקקים
 
כל הנ"ל בזכות ידידנו הנכבדים נדיבי עם שיחיו רודפי צדקה וחסד
כל אחד בשמו יבורך
 
ובראשם ידידינו הנכבד ראש וראשון לכל דבר טוב
הרב אברהם משה מעלאהן שליט"א
אב"י במנהטן
זכות המצוה יגן בעדם ולכל יוצ"ח להתברך מפי עליון בשפע ברכה והצלחה
עד בלי די ואך טוב וחסד ירדפיהם כל ימי חייהם
 
המברכים מכל הלב
שמעיה ב. שווארץ, מנהל
 
רבני הארגון
הרה"ג ר' אהרן דוד נישטאט שליט"א
הרה"ג עמרם דייטש שליט"א                                                       הרה"ג נתן גוטליב שליט"א