דף הביתחדש במשען לחולהחדשותמשען לחולה - כתיבת והכנסת ספר תורה לציון רבי שמעון בר יוחאי

כתיבת והכנסת ספר תורה לציון רבי שמעון בר יוחאי

ממלכת החסד "משען לחולה" לקחה על עצמה נדבך חשוב נוסף בכתיבת ספר תורה (לכבוד רבי שמעון בר יוחאי). ספר התורה יוקדש להצלחת עם ישראל, לרפואת חולי ישראל ולעילוי נשמת הערירים שנפטרו ללא בנים.

התאריך שנקבע לסיום כתיבת ספר התורה הוא חודש סיון תשע"ה, שאז נחגוג 30 שנה לממלכת החסד "משען לחולה". (פרטים יפרסמו) ספר התורה שיוכנס להודות ולהלל לה' על שזכינו במשך כל השנים להיות שלוחי ציבור לעמוד לימין אחינו בני ישראל הנזקקים בכל סוגי עזרה, וכמובן שהכל בזכות נדיבי עם והתורמים שיחיו!

בתפילה להקב"ה שנוכל להמשיך בעבודת הקודש - לעזור לזולת באופן המכובד ביותר.

ספר התורה נכתב לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי והוא בוודאי ימליץ טוב לכל המשתתפים ויוושעו בכל מילי דמיטב!

"אמר ר' ירמיה משום רשב"י יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין כשם שהקב"ה לכל כך רשב"י לכל...

תורתו מגן לנו הוא מאירת ענינו הוא ימליץ טוב בעדנו אדוננו בר יוחאי"

הכנסת ספר תורה לציון הרשב"י יתקיים בעזרת ה' באור לכ"א סיון ברוב פאר והדר חגיגי וסעודת מצווה יחד עם כל השותפים בכתיבת הספר, וכן ישתתפו אדמורי"ם, רבנים ואישי ציבור. (פרטים יפרסמו בהמשך)

רכישת שורה בספר התורה 360 ₪

* אפשרות לפריסת תשלומים 

* ניתן לבחור שורה בספר התורה שתכתב ע"ש ולזכות התורם (בתנאי שזה לא תפוס)

* בנוסף יערך לזכות התורם 2 סעודות עניים כפי בקשתו!

* שם התורם ומשפחתו יוזכרו מדי ערב ראש חודש (במשך שנה) בציון הקדוש של רבי מאיר בעל הנס


אני רוצה לרכוש שורה בספר התורה!