דף הביתרבי מאיר בעל הנסמשען לחולה - רבי מאיר בעל הנס
 
תפילות רבי מאיר בעל הנס
rabi-meir
מדי ערב ראש חודש מתקיים על ציון הקדוש תפילה, סעודת מצווה, ואמירת נשמת כל חי.

מקור סגולת הזכרת שמות בציון רבי מאיר בעל הנס: "דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים. מאן אחרים? ר' מאיר בעל הנס. ישיחנה דאגתו וצערו לרבי מאיר בעל הנס וירא פלאות. (ספר צבי לצדיק)
 
ותשועת השם כהרף עין! נסו והיווכחו!

מוקד הישועות >> 1800-20-40-20