דף הביתמוקד הישועותמשען לחולה - מוקד הישועות

מוקד הישועות

 סעודת עניים לכבוד הושע בן בארי | עניים נהנים - ואתם מתברכים ונושעים!
moked
משען לחולה עורכת מדי יום סעודות למאות עניים ואביונים. אנו משמשים עבורכם שלוחי מצוה, לקיים את המצווה החשובה של הכנסת אורחים, המשולה לקבלת פני השכינה, עם כל ההידורים האפשריים בדרך של כבוד שלא יבואו לידי בזיון.
 
סעודת עניים לכבוד הושע בן בארי - סגולה גדולה ובדוקה: לברכה והצלחה, לרפואה וישועה ולהינצל מכל צרה ומצוקה
כמובא בספרים: "סעדנו ואושעה" סעדנו - עשו סעודה ואושעה - ויהיה לכם כל הישועות. "ויחזו אלוקים ויאכלו וישתו" ויחזו אלוקים - אם רואים דינים, ויאכלו וישתו - עשו סעודה ויהיה לכם כל הישועות.

מן המובחר והמועיל לתרום לפני שנושעים כדי לזכות בעזרת השם בנסים ונפלאות, וגם לאחר שנושעים כסעודת הודיה על הטוב שנתן הקב"ה.
 
.סעודת עניים - מכל סיבה ולכל מטרה

להיוושע בכל העניינים, להודות על הטוב ולציון אירועים משפחתיים מיוחדים.
 
ישועת ה' כהרף עין! נסו והיווכחו! 
 
 
 
 
סעודת עניים אחת ל 10- עניים
180 ש"ח
סעודות עניים עבור 20 עניים
360 ש"ח
 
 
mokek01

הזדמנות פז!

כל מי שיזמין 2 סעודות עניים ב-360 ש"ח (אפשרות בתשלומים)
בנוסף לסעודות, יוזכרו שמו ושמות בני משפחתו על הציון הקדוש של
רבי מאיר בעל הנס
בכל ערב ראש חודש במשך 12 חודשים רצופים. לפרטים >>>
וכן יזכה בשורה בספר התורה כמסוגל לכל הישועות. לפרטים>>>

mokek02
 
מקורות לעניין 'סעודת עניים'>>>         סיפורי ישועות בזכות 'סעודת עניים '>>>
 
אני רוצה לערוך סעודת עניים!